Współpraca w ramach stałej obsługi prawnej

Zdajemy sobie sprawę, iż każdy przedsiębiorca za cel nadrzędny stawia sobie rzetelność i klarowność prowadzonych przez siebie spraw. Nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom oferując Państwu szeroki wachlarz usług począwszy od samego założenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej, zarówno tej jednoosobowej wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej , jak i wszelkiego rodzaju spółek podlegających…

Dowiedz się więcej

Sporządzanie pism procesowych

W ramach współpracy z przedsiębiorcami sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, zarówno inicjujące postępowanie sądowe jak i te których sporządzenie konieczne jest w trakcie procesu. Szczególną uwagę zwrócić należy na pozwy sporządzane w postępowaniu upominawczym i nakazowym, jak również tzw. zarzuty i sprzeciwy. Kancelaria zajmuje się także przedprocesową windykacją należności sporządzając odpowiednie wezwania do zapłaty.

Dowiedz się więcej

Sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych

Nasi klienci szczególnie cenią sobie praktykę polegającą na analizowaniu kluczowych dla przedsiębiorstwa umów przed ich podpisaniem. Projekt umowy przechodzi etapową weryfikację a następnie w zespole wspólnie dyskutujemy nad możliwymi problemami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  Otrzymujecie Państwo od nas umowę opatrzoną pieczęcią firmową z adnotacją iż projekt pisma został sprawdzony pod względem formalno-prawnym. W ramach…

Dowiedz się więcej

Udział w negocjacjach i spotkaniach biznesowych

W ramach współpracy z przedsiębiorcami proponujemy nasz udział we wszelkiego rodzaju spotkaniach biznesowych, negocjacjach z kontrahentami biznesowymi. Oferujemy wsparcie w trakcie bieżących spotkań biznesowych. Pamiętać bowiem należy, że sam moment negocjacji, np. umów i innych kontraktów jest jednocześnie najlepszym czasem na  ustalenie korzystnych dla siebie zapisów i ustaleń.

Dowiedz się więcej