Kancelaria Adwokacka / Oferta / Sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych

Nasi klienci szczególnie cenią sobie praktykę polegającą na analizowaniu kluczowych dla przedsiębiorstwa umów przed ich podpisaniem. Projekt umowy przechodzi etapową weryfikację a następnie w zespole wspólnie dyskutujemy nad możliwymi problemami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  Otrzymujecie Państwo od nas umowę opatrzoną pieczęcią firmową z adnotacją iż projekt pisma został sprawdzony pod względem formalno-prawnym.

W ramach tej formy współpracy proponujemy Państwu stworzenie projektu interesującej Państwa umowy od podstaw, mając na uwadze szeroko rozumiany interes reprezentowanej strony jak również opiniowanie posiadanych już przez Państwa umów w uwzględnieniem zapisów odnoszących się zarówno do praw jak i obowiązków danej strony umowy.